Betonování v zimě

Beton je nejběžnější stavební materiál, který je složen z cementu, drobného nebo hrubého kameniva, vody, přísad a příměsí. Jakožto nejrozšířenější stavební materiál, je poptávka po čerstvém betonu prakticky celoroční.

Rozvojem stavební chemie a zlepšováním technologií betonáren, je možné zákazníkům nabídnou betonové směsi i v zimním období. Nejedná se však pouze o zimní měsíce. Norma ČSN EN 206 – Beton, Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, udává v odstavci 5.2.9 Teplota betonu, nejnižší možnou teplotu betonu při dodání, která nesmí klesnout pod +5°C. Norma vychází z vlastností cementu a procesu hydratace, která se při +5°C výrazně zpomaluje a při teplotách kolem 0°C se úplně zastavuje. Uveďme si tedy nejběžnější opatření, která jsou potřeba učinit pro správnou betonáž v zimním období.

Opatření při výrobě betonu na betonárně

 • Cementy s dovětkem „R“ mají rychlejší nárůst počáteční pevnosti a mají vyšší vývoj hydratačního tepla
 • Použití přísad urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu
  • Použitím chemických přísad do betonu, které urychlují tuhnutí a tvrdnutí, výrazně urychlíte vývoj pevnosti betonu
 • Snížení vodního součinitele plastifikátory
  • Použitím chemických přísad, které mají ztekuťující vlastnosti, snížíte vodní součinitel v betonové směsi a tím také obsah vody, která se může měnit na led a narušovat tak výslední vlastnosti betonu
 • Ohřev záměsové vody
  • Ohřevem záměsové vody na betonárně se zvyšuje výsledná teplota betonové směsi
 • Ohřev kameniva
  • Je-li betonárně vybavena ohřevnou jednotkou pro zahřívání kameniva, je toto velmi často užívanou technologií pro betonování v zimě

Opatření při ukládání a ošetřování betonu

 • Odstranění sněhu a ledu v bednění a na výztužích
  • Před samotným ukládáním betonu do bednění je důležité toto očistit od napadaného sněhu nebo ledových zmrazků. Vhodné je použít horký vzduch a bednění dobře vysušit. Používáme-li ocelové výztuže, je vhodné je také očistit od ledu a sněhu a zahřát na teplotu minimálně 0°C.
 • Udržení teploty betonu na minimálně +5°C po dobu 72 hodin
  • Po dobu 3 dní po uložení betonu bychom měli udržet teplotu nejméně +5°C. Beton tak dosáhne tzv. zmrazovací pevnosti, která je odolná proti vícenásobným zmrazovacím cyklům
  • Teplotu betonu můžeme udržovat tepelnou izolací bednění (polystyren, skelná vlákna, flýs atd.)
  • Bednění nebo beton můžeme také udržovat v požadované teplotě aktivním oteplováním – nejčastěji vháněním teplého vzduchu pod plachtu, která kryje bednění nebo samotný beton
Betonování v zimě je samozřejmě náročnější a nákladnější, ale máte-li stavbu, kde není možné betonáž odložit, je betonování v zimě možné. Poptávka po betonových směsích se v zimních měsících snižuje téměř na polovinu oproti letním měsícům. Následující graf ukazuje vývoj poptávky po betonu v ČR od roku 2004. Největší poptávka je v Jihočeském kraji a naopak nejnižší poptávka po betonu je v kraji Olomouckém.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

 • the pay
 • Raiffeisen bank
 • Visa & Mastercard
 • Cemex
 • Taš stappa