Záměsová voda do betonu

testování vody do betonu

Voda je jednou z hlavních složek při výrobě betonu. Voda po smíchání s cementem tvoří cementovou pastu, která v betonu slouží jako pojivo. Kritéria pro záměsovou vodu jsou stanoveny v souladu s požadavky normy ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu.

Při výrobě betonu na betonárně se používájí následující zdroje vody:

 • pitná voda
 • voda získáná při recyklaci
 • podzemní voda
 • povrchová voda
 • odpadní průmyslová voda
 • mořská voda
Pro výrobu betonu není vhodná voda splašková. Podle kritérií normy ČSN EN 1008 se musí jednotlivé druhy vody zkoušet. Vyjímku tvoří voda pitná, které se zkoušet nemusí. Četnost zkoušet udává norma.

Použití recyklované vody při výrobě betonu musí probíhat pouze na betonárně, kde byla tato vyda recyklována. Recyklovaná voda obsahuje zvýšený podíl jemných částic kameniva, písku, betonu nebo přísad. Při míchání betonu s podílem recyklované vody je nutné tento podíl jemných částic zohledit při návrhu receptury. Při výrobě provzdušněných nebo vysokopevnostních betonu se recyklovaná voda nepoužívá.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

 • the pay
 • Raiffeisen bank
 • Visa & Mastercard
 • Cemex
 • Taš stappa