Zimní opatření při výrobě betonu

Potřeba betonovat se zimními měsíci mírně poklesá, nicméně jsou stavby a práce, kde je nutné čerstvý beton použít i v zimě. Moderní betonárny jsou vybavené technologiemi, které betonování v zimě umožňují a zavádí tedy v zimních měsících tzv. zimní opatření.


Na betonárnách tak probíhá proces ohřevu kameniva nebo ohřevu záměsové vody, případně kombinace těchto dvou opatření. Tím docíléme zvýšení teploty betonové směsi, která tak může zahájit proces hydratace, při kterém beton tuhne a tvrdne. Pokud by teplota betonové směsi klesla na hodnotu menší než 5°C, proces hydratace by byl výrazně spomalen a při teplotě 0°C by se úplně zastavil.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa