Vysokopecní cement

Vysokopecní cementu obsahuje vysokopecní strusku, je vhodný na stavbu přehrad a základů. Má nižší počáteční pevnost kvůli malému vývinu hydratačního tepla a je odolnější vůči agresivním chemickým vlivům.
Vysokopecní cement se vyrábí semletím portlandského slínku, vápence a vysokopecní strusky.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa