Tuhnutí betonu

Tuhnutí je chemický proces, při kterým směs vody a cementu tvoří cementovou kaši a tuhne v pevnou hmotu. Podle pevnostních tříd cementu je určen začátek tuhnutí. Nejběžněji používané cementy pevnostní třídy 42,5 mají stanoven počátek tuhnutí nejdříve za 1 hodinu, nejpozději pak do 12 hodin od smíchání cementu s vodou. Cementy s pevnostní třídou 52,5 mají stanoven počátek tuhnutí nejdříve 45 minut po smíchání s vodou. V praxi se musí počátek tuhnutí oddálit kvůli zajištění potřebné doby pro výrobu betonové směsi, její dopravu, uložení a zpracování. Doba počátku tuhnutí se reguluje již při výrobě a mletí cementu a to přidáním sádrovce (maximálně 5% hmotnosti cementu). Pokud bychom použili portlandský cement pouze z portlandského slínku, začal by proces tuhnutí ihned po smíchání cementu s vodou.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa