Struskový cement

Struskový cement je takový, který kromě čistého portlandského cementu obsahuje také vysokopecní strusku a to v množství 40-80%.
V zimním období tvrdnout struskové cementy pomaleji a vyžadují pečlivá opatření. Proto je lépe jejich použití v zimě omezit.

Rozdělení struskového cementu podle tříd

PCS 22,5 – je vhodný k výrobním konstrukcím z prostého betonu, například k masivním základovým konstrukcím a také k různým cementovým výrobkům
PCS 32,5 – používá se k běžným konstrukčním prvkům z prostého nebo železového betonu
PCS 42,5 – je vhodný k výrobě více namáhaných železobetonových konstrukcí

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa