Štěrkopísek

Kamenivo je kostrou betonu. Je tedy potřeba, aby mezery mezi zrny kameniva vyplněné cementovým pojivem byly co nejmenší. Štěrkopísek je přírodní směsí drobného a hrubého kameniva.
Velikost největších zrn štěrku je závislý na rozměrech betonové nebo železobetonové konstrukce a také na rozložení výztuže.
V armovaných konstrukcích by nemělo být největší zrno štěrku větší než 3/4 vzdálenosti vložek od povrchu betonu nebo mezi sebou.
Při méně namáhaných konstrukcích stačí, abychom použili dvě frakce – písek se zrny 0,1 až 4 mm a štěrk se zrny 15 mm a více. Obvykle poskytuje dobré složení: kamenná směs obsahující 35 až 40 % písku a 65 až 60 % štěrku co největšího zrna.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa