Recyklované kamenivo

Recyklované kamenivo je podle normy ČSN EN 206 značení pro "kamenivo získané při úpravě anorganického materiálu dříve použito v konstrukci".

Recyklované kamenivo je efektivně využíváno z rekonstrukcí nebo domolic pozemních a dopravních staveb. recykované kamenivo je využíváno ve stavebnictví jako náhražka přírodních kameniv, díky čemuž dochází jednak k úspoře finanční, ale také zmírňuje dopad na životní prostředí.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa