Písek - potěrák - drobné kamenivo

Drobné kamenivo, kterým je písek, se lidově nazývá potěrák. Potěrák je složka, která v betonu zastává funkci plniva. Jednotlivá zrníčka písku mají průměr asi 0,1 až 4 mm a mely by být v pásku obsažena přibližně stejnoměrně ve všech velikostech.
Písek používáme buď přírodní, a to především říční, nebo umělý, který vzniká drcením štěrku. Dobrý pásek je takový, který má pevný zrna. Z málo pevného písku (měkkého, drobivého) nelze vyrobit pevný beton.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa