Pevnost betonu v tlaku

Pevnost betonu v tlaku je velikost napětí, kterým je působeon ona zkušební vzorek betonu a jeho velikost při porušení zkušebního vzorku se rovná třídě betonu. Jinak řečeno, třídy betonu jsou odvozeny od maximálního napětí, které zkušební vzorek již poškodí. Norma ČSN EN 206-1 stanovuje 16 pevnostních tříd obyčejného a těžkého betonu a 14 tříd lehkého betonu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku se zjišťuje ve válcích o průměru 150mm a výšce 300mm ve stáří 28 dnů nebo se charakteristická pevnost betonu v tlaku určije na krychlích o hraně 150mm ve stáří 28 dnů a zkoušky jsou prováděny podle EN 12390-3.


Stavebniny online

V označení tříd betonu je poté uvedena jak charakteristická pevnost betonu na válec tak i na krychli. Například označení C 16/20 značí maximální charakteristickou válcovou pevnost 16 N/mm2 a maximální charakteristickou krychelnou pevnost 20 N/mm2.

Tabulka - Třídy pevnost v tlaku obyčejného a těžkého betonu

Třída pevnosti v tlaku Max. charakteristická válcová pevnost [N/mm2] Max. charakteristická krychelná pevnost [N/mm2]
C 8/10 8 10
C 12/15 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45
C 40/50 40 50
C 45/55 45 55
C 50/60 50 60
C 55/67 55 67
C 60/75 60 75
C 70/85 70 85
C 80/95 80 95
C 90/105 90 105
C 100/115 100 115

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa