Frakce kameniva

frakce kamenivafrakce kamenivafrakce kamenivafrakce kameniva

Kamenivo používané v betonových směsích je rozděleno do několika základní frakcí. Každá frakce kameniva je vhodná na jiný typ konstrukce. Kamenivo se rozděluje do frakcí pomocí normovaných sít. Síta mají různé rozměry ok (otvorů), kterými propadávají jednotlivé částice.

Podle normy ČSN EN 206 je frakce kameniva "označení kameniva podle velikost dolního (d) a horního (D) síta, vyjádřerné jako d/D". Při výrobě betonových směsí se najčastěji používají frakce 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/32mm. v praxi to znamená, že například frakce 8/16mm obsahuje všechny částečky, které propadly sítem o velikosti ok 16mm, ale zachytily se na sítu o průměru ok 8mm. Tato frakce se běžně nazývá jako hrubé kamenivo.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa