Betonový potěr

Betonový potěr je typ betonové směsi, který se skládá z cementu, vody a písku (kameniva) o maximální velikosti zrna 4mm. Betonový potěr se často označuje také jako cementový potěr nebo cementová mazanina nebo také betonová mazanina. Betonový potěr se na betonárnách vyrábí v několika pevnostních třídách, které odpovídají pevnostním třídám betonu.


Třídy betonových (cementových) potěrů:

  • CP 200 - obsahuje 200kg cementu na 1m3 směsi
  • CP 300 - obsahuje 300kg cementu na 1m3 směsi
  • CP 400 - obsahuje 400kg cementu na 1m3 směsi
  • CP 500 - obsahuje 500kg cementu na 1m3 směsi

Pevnost betonového potěru se zvyšuje množstvím cementu v betonovém potěru. Betonový potěr se používá převážně na podlahové konstrukce do výšky 4cm jako vyrovnávací vrstva.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa