Stříkaný beton

stříkaný beton
Stříkaný beton se v zásadě skládá ze stejných složek jako beton klasický, nicméně postup je zcela odlišný. Na betonárce je namíchána relativně suchá směs a na stavbě se pomocí stlačeného vzduchu dopravuje na předem připravené plochy. Stříkaný beton tedy obsahuje kamenivo, cement, vodu a přísady. U stříkaného betonu jsou také použity stejné výztuže, jako u klasického betonu (kari sítě, roxory, předpjaté oceli).

Stříkaný beton může být aplikován pomocí suché nebo mokré metody. Při použití mokré metody je kamenivo a cement smícháno s vodou předtím, než čerpadlo natlačí směs do hadic. V trysce se pak pomocí stlačeného vzduchu zvýší rychlost směsi. Při použití suché metody se do hadic vhání směs kameniva a cementu. Jakmile se směs dostane k trysce, tak je ze samostatné hadice přidána voda a smíchá se tak se suchou směsí.

U stříkaného betony by měla být tryska držena kolmo na plochu betonáže a měla by být ve vzdálenosti od 60 do 180 centimetrů. Ve většině případů stříkaného betonu je možné aplikovat požadované tloušťky najedenkrát. Nicméně u svislých ploch a ploch nad hlavou (např. tunely) musí být stříkaný beton aplikován v několika cca 5 centimetrových vrstvách. Jakmile je beton nastříkán, je možné jeho povrch upravit různými metodami. Po ukončení povrchových úprav, musí být beton vytvrzen po dobu nejméně 7 dní.

Od roku 1911, kdy byl stříkaný beton vynalezen, byl úspěšně použit v mnoha projektech bytových i nebytových budov. Stříkaný beton může být použit na vodorovné nebo vertikální povrchy a je zvlášť vhodný pro zakřivené nebo velmi tenké konstrukce. Dalšími aplikacemi jsou bazény, obilné sila, požární izolační konstrukce a mnoho inženýrských staveb jako jsou mosty, tunely, přehrady, nádrže a jiné.

Stříkaný beton se také rozšířil díky možnosti vložené izolace přímo do ostění. Tento systém se skládá z 15 centimetrových panelů polystyrenu, který je vložen mezi drátěné pletivo. Pracovníci postaví obvodové stěny z těchto panelů, instalují odpadní a vodovodní potrubí a elektroinstalaci a poté se celá struktura nastříká betonem.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa