Portlandský cement

Portlandský cement je nejvíc používaným druhem cementu při výrobě betonu a malty. Obsahuje směs oxidů kovů alkalických zemin vápníku, poté také oxidy křemíku a hliníku. Portlandský cement a podobné materiály jsou vyráběny pálením vápence (jako zdroje vápníku) s jílem nebo s pískem (zdroj křemíku), čímž vzniká spečenina se zdrojem sulfidů (nejčastěji sádra). Výsledný prášek po smíchání s vodou začne hydratovat a tím tuhne.

Rozdělení struskového cementu podle tříd

PC 32,5 – je vhodný k výrobě prostého nebo železového betonu na nosné konstrukce (ale i na konstrukce tenkostěnné a příhradové)
PC 42,5 – je vhodný na betonové nebo železobetonové konstrukce, od kterých vyžadujeme veliké pevnosti
PC 52,5 – používá se na konstrukce největších povností


Více o výrobě cementu si můžete přečíst v článku Jak se vyrábí cementu

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa