Jak betonovat základy?

Jak betonovat základy domu.

Výkop

Před výkopem základů je důležité vytyčit si rohy a nulový bod, podle kterého si za pomocí nivelačního zařízení později určíme výškovou úroveň spodní stavby. Následně se všechny spojnice rohů vysypou vápnem pro lepší orientaci při práci s bagrem. V případě hlubšího výkopu jej zajistíme pažením před možným sesuvem půdy.

Následuje příprava pro betonování základových pasů

Výkop vysypeme štěrkem cca 10 cm, pro lepší odvodnění a přilnavost betonu. Na štěrk položíme zemnící pásky. Návrh výztuže základových pasů ovlivňuje více faktorů - únosnost základové půdy, velikost stavby a její konstrukční systém (zděná stavba nebo dřevostavba). A můžeme betonovat.

Betonování základů

Mnoho z vás určitě řeší otázku jakým způsobem nejefektivněji vybetonovat základy. Zvolit betonáž z betonárny nebo vlastními silami po domácku? V souvislosti se stále se zrychlujícím tempem výstavby a pracovní vytížeností lidí je lepší volbou beton z betonárny. Ušetříte tím jak čas, tak peníze, ale co je hlavní máte zaručenou kvalitu požadovaného betonu. Při ručním míchání v míchačce nedocílíme patřičné kvality a každá várka betonu je unikát. Pokud se jedná o samotnou betonáž, tak postupujeme následovně.
Beton vylijeme do úrovně výkopu. Důležité je nezapomenout na rozvod odpadu, vody a elektriky mezi základovými pasy a následné opískování. Poté pomocí bednících tvárnic nebo šalovacích desek vytvoříme základové pasy, které zpevníme výztuží a prolijeme betonem. Výztuž nám slouží pro spojení jednotlivých vrstev spodní stavby (podkladového betonu, bednících tvárnic a základové desky). Do místa pod základovou deskou rozprostřeme drcené kamenivo, které následně zhutníme. Připravíme prostupy přes budoucí základovou desku a umístíme kari sítě tak, aby bylo zajištěno jejich dostatečné krytí v základové desce. Tuto výztuž provážeme z výztuží, která nám přečnívá ze základových pasů. Následně provedeme šalování do výšky základové desky. Posledním krokem je doprava betonu pomocí domíchávače a následná betonáž základové desky včetně zhutnění betonu výškového urovnání.

Objednávání betonu na betonárně není vůbec složité a zvládne jej opravdu každý. Díky průvodci objednávkou betonu na MujBeton.cz nakoupíte beton z pohodlí svého domova. Beton vyrobí naše betonárna a dopravu na stavbu Vám také zajistíme. Ušetříte tak peníze a hlavně čas, který byste strávili při nákupu jednotlivých surovin, zajišťování jejich dopravy a také při míchání betonu na stavbě.

Srovnání ceny betonu vlastní výrobou a betonárnouVlastní výroba 1m3 betonu Cena betonu z betonárny 1m3 (B15)
Písek a kamenivo: 1.425 Kč + doprava -
Cement: 450 Kč + doprava -
Voda: 25 Kč (300l) -
Vaše práce: 400 Kč (2 hod.) -
Půjčení míchačky: 200 Kč (1-4 hod.) -
Doprava štěrkopísku: 600 Kč (15 km) -
Celkem s DPH: 3.100 Kč Celkem s DPH: 2.090 Kč

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa