Jak betonovat sloupky k plotu

betonování sloupkůbetonování sloupkůbetonování sloupkůbetonování sloupkůbetonování sloupků

Máte-li vlastní pozemek nebo stavbu, kterou potřebujete zabezpečit před nežádoucím pohybem nepovolaných osob, určitě budete přemýšlet, jakým způsobem tento pozemek zabezpečit. Nejběžnějším způsobem zabezpečení parcely je její oplocení. Základním stavebním kamenem při stavění plotu je správné a kvalitní zabetonování plotových sloupků. Pojďme si tedy říct, jak na to.


Před samotným zahájením betonování sloupků je nutné přesně rozměřit pozemek a určit si délku a tvar budoucího oplocení. Díky přesnému rozměření a naplánování oplocení si snadněji spočítáte potřebné množství sloupků a vzpěr a také délku pletiva. Vytyčíme si tedy podle provázku budoucí plot a vyměříme umístění jednotlivých sloupků. Sloupky by měli být od sebe vzdáleny cca 2,5 – 3 metry. Máme-li vyznačené místa pro sloupky, začneme s výkopem děr.

Po vykopání děr pro sloupky můžeme začít se samotnou betonáží sloupků. Pro menší velikosti plotu je možnost použít beton pytlovaný, které pouze rozmícháte s vodou. Můžete také do vykopaných děr přidat kamenivo. Pro rozsáhlejší ploty je již praktičtější nechat si beton přivést z betonárny. Ušetříte čas i peníze.

Sloupky pečlivě vyrovnáváme pomocí vodováhy, aby byly kolmé a také musíme dbát na stejnou výšku všech sloupků. Po betonáži sloupků necháme beton vytvrdnout. Doba vytvrzení záleží na použitém typu betonu. Následně musíme umístit a zabetonovat také vzpěry sloupků. Ty by měly být místěné v každém rohu oplocení (ve směru plotu) a také na rovných plochách delších ne 25 metrů. Vzpěry umísťujeme v úhlu 45° ke sloupku.
Máme-li sloupky zabetonované, přichází fáze napínání pletiva. Tedy je již způsob napínání odlišný od zvoleného typu pletiva a také výrobce.

Měli bychom také dodržovat správné zásady betonování a zpracovávání betonu. Jsou-li venkovní teploty nižší než 5°C, betonáž bychom měli odložit. Jsou-li naopak teploty vyšší než 25°C, měli bychom beton správně ošetřit a poté přikrýt textilií.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa