Jak betonovat podlahy

Jak betonovat podlahyBetonování podlahy

Skladba betonové podlahy

Skladba betonové podlahy je závislá na projektové dokumentaci, která je vytvořená ke stavbě. V současné době se nejvíce používá následující skladba podlahy.
V přízemní je podlaha pokládána na odizolovanou základovou desku. Jelikož nerovnosti, které vznikly svařenými překlady izolace, je nutné vyrovnat. Za pomocí desky a křemičitého písku vyrovnáváme převisy. Při skladbě podlahy v ostatních patrech záleží na rovnosti povrchu, jinak skládáme rovnou. Pro skladbu podlahy je důležité zvolit podlahový polystyren, který se rozlišuje různými pevnosti. První vrstvu děláme následovně – srovnáme část plochy, na kterou skládáme polystyren, tímto způsobem pokračujeme, dokud nepoložíme celou plochu. Následuje druhá vrstva polystyrenu, která nám překryje spáry první vrstvy. Dalším krokem je po obvodu stěny přilepit dilatační pásku, která nám vyplňuje dilatační spáry a eliminuje negativní vlivy tepelné roztažnosti stavebních materiálů. Poté po celé ploše položíme fólii, na které následně rozvedeme podlahové topení. Příprava pro betonování podlahy je nachystaná.

Stavebniny online

Betonování podlahy

Výběr vhodného materiálu pro určitou konstrukci je třeba předem definovat její účel a požadavky. Existují různé druhy betonových směsí, ale přiblížíme si ty nejběžnější.
Betonový potěr - je typ betonové směsi, který se skládá z cementu, vody a písku, (kameniva) o maximální velikosti zrna 4 mm. Betonový potěr se často označuje také jako cementový potěr, cementová mazanina nebo také betonová mazanina. Betonový potěr se na betonárnách vyrábí v několika pevnostních třídách, které odpovídají pevnostním třídám betonu. Používá se na podlahové konstrukce do výšky 6 cm jako vyrovnávací vrstva nebo může být použita i do spádu v případě bazénu či garáže.
Anhydritová podlaha - z chemického hlediska se jedná o síran vápenatý. Anhydrit se vyznačuje svou objemovou stabilitou a díky této vlastnosti je ideální pro podlahové potěry. Anhydrit má samonivelační schopnost, výborně vede teplo, což je žádaná vlastnost při použití podlahového vytápění. Anhydritové podlahy je možné vytvářet ve velkých plochách bez dilatací, není nutné zpevňovat pomocí kari sítě. Není vhodné používat na podlahy pro velké provozovny nebo místnosti, kde je zvýšená vlhkost. Na trhu jsou dostupné nástřiky, které chrání tento typ podlahy. V současné době se anhydritové podlahy využívají pro zhotovení podlah v rodinných domech. Díky své rychle pokládce ušetří spoustu času při stavbě. Na anhydritové podlahy se poté může rovnou klást dlažba nebo plovoucí podlaha.

Objednávání betonu na betonárně není vůbec složité a zvládne jej opravdu každý. Díky průvodci objednávkou betonu na MujBeton.cz nakoupíte beton z pohodlí svého domova. Beton vyrobí naše betonárna a dopravu na stavbu Vám také zajistíme. Ušetříte tak peníze a hlavně čas, který byste strávili při nákupu jednotlivých surovin, zajišťování jejich dopravy a také při míchání betonu na stavbě.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa