Doplňková pojiva do cementu

banner300-250.gif
Doplňková cementová pojiva přispívají k dosažení požadovaných vlastností výsledného betonu díky hydraulicitě a pucolánovým vlastnostem. Typickými příklady doplňkových cementových pojiv jsou popílky, křemičité úlety nebo struskový cement (metalurgická, vysokopecní a pozemní struska). Tyto doplňková cementová pojivy můžou být použity samostatně, přidány do portlandského cementu nebo v libovolné kombinaci. Tyto doplňková pojiva se do betonu přidávají kvůli zvýšení propustnosti, snížení nákladů, zvětšení pevnosti nebo ovlivňují další vlastnosti betonu.

Nejčastěji používaný poculán v betonu je popílek, který je vedlejší produktem při spalování v tepelných elektrárnách. Komerčně dostupný popílek vychází ze spalovací komory společně s výfukovými plyny při spalování uhlí.

Struskový cement je skelný granulát, který vzniká jako odpad při zpracování roztaveného železa. Tento odpad se ochlazuje vodou a následně se mele na prášek. Struskový cement se vyznačuje svojí hydraulicitou a může být přidáván do portlandského cementu.

Křemičitý úlet je odpad z některých hutnických provozů, kde vychází z pecí společně s odpadními plyny. Křemičitý úlet se přidává hlavně do vysokopevnostních betonů.