Bezpečná práce s betonem

S betonem pracujte opatrně

S betonem je velmi snadné pracovat. Při dodržení několika základních postupů je beton jedním s nejbezpečnějších stavebních materiálů. Lidí, kteří při míchání, zpracovávání nebo ukládání betonu byli zraněni, je opravdu málo.
Uvedeme si základní jednoduché opatření, ochrany, prevence a tzv. zásady selského rozumu pro práci s portlandským cementem a samotným betonem.

Chraňte si hlavu a oči

Stavební stroje a nářadí představuje neustálé potenciální nebezpečí pro stavební personál. To je hlavní důvod, proč je nezbytné na stavbě nosit ochranné přilby. Nezáleží na velikosti stavby a pro vlastní bezpečnost byste tedy měli ochrannou přilbu nosit při každé stavební práci, kde hrozí pád různých předmětů.
Při práci s cementem a betonem je také důležitá ochrana očí. Oči jsou zvlášť citlivé na prach, odstřikující beton a jiné nečistoty. Při některých pracích je nezbytné nosit celouzavřené brýle případně brýle s postrannými kryty. Zrak je nenahraditelný a používáním ochranných prostředků zabráníte částečnému nebo trvalému poškození zraku.

Chraňte svá záda

Všechny materiály používané při výrobě betonu, jako je portlandský cement, kamenivo, písek a voda jsou poměrně těžké i v malých množstvích. Při zvedání těžkých materiálů byste měli mít rovná záda, nohy mírně pokrčené a zátěž držet mezi nohy co nejblíže k tělu. Při manipulaci s těžkými břemeny byste se neměli otáčet v pase, a pokud máte možnost, povolat si někoho na pomoc. Při těchto pracích používejte hlavně hlavu a ne své záda.
Těžkou fyzickou práci si můžete ulehčit tím, že beton vyložíte nebo vyrobíte co nejblíže místu konečného uložení. Poté, co je beton uložen na místo, měl by být rozhrnut tlačením nebo tažením, nikoliv však jeho přenášením lopatou nebo jinými nástroji. Ruční hladítka, krátké lopaty nebo speciálně hrábě na beton jsou velmi efektivním nástrojem pro rozhrnování betonu. Při nadměrném přehazování beton může dojít k většímu rozdělení složek betonu a může se tak zhoršovat jeho vlastnost.

Chraňte si svoji kůži

Při práci s betonem je potřeba dbát na ochranu pokožky před možným podrážděním nebo poleptáním. Delší vystavení pokožky čerstvému betonu, očím nebo oděvům může způsob popáleniny, které jsou velmi závažné, včetně popálenin 3. stupně. Při těchto popáleninách vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Účinky čerstvého betonu na kůži

Hrubý brusný písek je velmi drsný pro holou pokožku. Základní a portlandský cement mají alkalické povahy. Žíravý beton a jiné cementové směsi jsou silně zásadité (pH 12-13). Silné zásady jsou velmi škodlivé pro lidskou pokožku. Vysušený portlandský cement je hygroskopické, absorbuje tedy vodu. Ve skutečnosti cement potřebuje vodu pro své vytvrzení.
Ochranné oblečení, které nosíte jako ochranu proti čerstvému betonu by nemělo být nasákavé, jelikož tento oděv může přenášet alkalické nebo hygroskopické účinky na kůži.
Požívány by měly být dlouhé nepromokavé rukavice, triko s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty. Pokud je nezbytné v čerstvém betonu stát, měly by být použity gumové holínky. Výška těchto holínek by měla zabránit vniknutí betonu do obuvi. Pro ochranu před podrážděním je vhodné umýt se ph neutrálním mýdlem s vodou.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa